Oferta

Oferta biura obejmuje kompleksową obsługę firm w następujących zakresach:
Obsługa księgowa:

 1. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 2. Prowadzenie Ewidencji VAT
 3. Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia
 4. Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla ryczałtu
 5. Sporządzanie deklaracji podatkowych
 6. Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 7. Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym
 8. Sporządzenie rocznych deklaracji rozliczeniowych (także dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej)

Obsługa kadrowo-płacowa:

 1. Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 3. Sporządzanie listy płac
 4. Sporządzanie deklaracji dla ZUS
 5. Przekazywanie deklaracji do ZUS
 6. Reprezentowanie klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 7. Sporządzanie dokumentów płatniczych dla ZUS

Doradztwo i pomoc organizacyjno-prawna:

 1. Pomoc w rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 2. Pomoc w rejestracji spółek cywilnych, spółek prawa handlowego
 3. Konsultacje w zakresie prawa podatkowego
 4. Doradztwo finansowo-księgowe
 5. Konsultacje w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych
 6. Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych
 7. Sporządzanie ofert przetargowych
 8. Reprezentowanie klienta w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 

Kontakt
Biuro Rachunkowe
ul. Długosza 51
42-580 Wojkowice
Tel. +48 327697554
e-mail: